Kategori
Aplikime

Aplikim për trajnim: Masat e COV-19

mike-logo
amshc-logo

Formulari i aplikimit për trajnimin "Masat e COVID-19"

Qendra MIKE fton të gjithë infermierët, kujdestarët, edukatorët dhe të gjithë të interesuarit në fushën e përkujdesit, të aplikojnë për trajnimin online: Masat Covid-19